Saturday, April 21, 2012

การใช้ Suppose และ supposed to a

Suppose และ supposed to เราจะพบว่ามีการใช้งานค่อนข้างแพร่หลายในภาษาพูด ซึ่งทั้งสองคำนี้ มีการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

suppose = think/believe/imagine/expect
หมาายถึง คิดว่า / เชื่อว่า / จินตนาการว่า / หรือ คาดหวังว่า
ในกรณีแบบนี้ Suppose จะใช้บ่อยเมื่อต้องการสื่อความหมาย ประโยคขอร้อง ที่มีโครงวสร้าง ปฏิเสธ โดยที่เราคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบในทางบวก
ยกตัวอย่างเช่น


I suppose it’s too late to see the doctor now, isn’t it? ~ Hold on. Let me see if I can fit you in.
ฉันคิดว่า มันคงช้าเกินไปที่จะพบหมอตอนนี้ ใช่ไหม? เราจะได้คำตอบที่เป็นทางบวกคือ คอยก่อน ลองดูว่าฉันจะจัดการให้คุณได้ไหม ? มีหวังขึ้นมา
I don’t suppose I could see the doctor now, could I?~ I can fit you in at 11.30. Can you wait till then?
ฉันไม่คาดหวังว่าจะพบหมอในตอนนี้เลย หรือพบได้เลย - -- ฉันสามารถจัดการให้คุณพบหมดได้เวลา 11.30 คุณคอยได้ไหม

นอกจากนั้น Suppose ยังมีการใช้งานใการตอบคำถามแบบสั้น ซึ่งจะมีความหมายเช่นที่กล่าวมาด้านบน
ยกตัวอย่างเช่น
Will you try to see Jennifer when you get back? ~ I think/suppose/imagine/expect not.
คุณจะพยายามไปพบกับเนิเฟอร์หรือไม่ ตอนที่คุณกลับไป -- คำตอบคือ ฉันคิดว่าไม่
Would you be prepared to stay on for an extra week? ~ I suppose/expect/guess so.
คุณวางแผนที่จะอยู่ต่ออีกสัปดาห์หรือเปล่า -- ฉันหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น

Note that suppose here describes a mental or emotional state, and it is not normally used in the continuous form.

Suppose/supposing = what if…?
การใช้อีกแบบ มีความหมายเป็นทางเลือก /ตัวเลือก เช่น
*สามารถตามด้วย ปัจจุปัน/อดีต เช่น


We haven’t got strawberry jam for the filling, so suppose / supposing we use(d) raspberry jam, would that be all right?
เราไม่มีสตอเบอร์รี่แม ดังนั้นถ้าเราใช้แมราสบอรรี่แทนจะใช้ได้ไหม
Suppose / Supposing I come / came next Thursday rather than Wednesday, will / would that be all right?
รองเท้าพวกนี้จะใช้เล่นเทนนิสได้หรือไม่ ฉันไม่คิดอย่างนั้น ถ้าคอต์เปียกและคุณลื่นล้มละ
Will these shoes will be OK for tennis? ~ I don’t think so. Suppose / Supposing the court is wet and you slip(ped)?

be supposed to + infinitive = should
สำหรับตัวนี้ ตามด้วย to + อินฟินิทีฟ จะมีความหมายถึง "ควร" หรือ น่าจะทำ เพราะว่าเป็นกฏ หรือเป็นข้อบังคับ แต่ว่าไม่ได้ทำตาม หรือปฏิบัติตาม เช่น การเดินข้ามถนน โดยไม่ใช้สะพานลอย หรือ การขับขี่ จยย.ไม่ใส่หมวกนิรภัย เป็นต้น


I’m supposed to tidy my room before I go to bed at night, but I always tidy it when I get up in the morning instead.
In Germany you’re not supposed to walk on the grass in the parks, but in England you can.
I’m supposed to return these books by Friday, but I’m not sure whether I can.
ในประโยคที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา เราใช้เพื่อต้องการวางแผน หรือต้องการให้เกิดขึ้น แต่ไม่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นเราอาจจะใช้ if-clause แบบที่ 3 คือ ว่า should have +v3 แทนได้

In the past tense, it is used to mean that something was planned or intended to happen, but did not happen. Note that in these examples, we can use should have as an alternative to was supposed to:
ตัวอย่างประโยคครับ
I was supposed to go to Cuba for a conference last year but then I got ill and couldn’t go.
Wasn’t Tom supposed to be here for lunch? I wonder what’s happened to him!
I should have gone to Cuba for a conference last year but then I got ill and couldn’t go.
Shouldn’t Tom have been here for lunch? I wonder what’s happened to him!supposed to be = generally believed to be
ยังไม่หมดทีเดียว เราสามารถใช้งาน ซัพโพซ ทู บี ในความหมายถึง เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้
Finally, we can use supposed to be in this sense:
ยกตัวอย่าง เช่น
This stuff’s supposed to be good for stomach cramps. Why don’t you try it?
The castle was supposed to be haunted, but I had a good night’s sleep there nevertheless!
ปราสาทสมควรจะมีผีหลอน แต่ฉันนอนหลับดีทั้งคืน

When you are practising these examples in speech, note that the final d in supposed to is not pronounced. It is pronounced as 'suppose to', but should always be written in its correct form grammatically as supposed to.
เมื่อเราออกเสียงพูด จะไม่ออกเสียงตัว -d ท้ายคำ แต่จำไว้ว่า เวลาเขียนจะต้องมีตามหลักไวยากรณ์เท่านั้นเองครับ

2 comments:

  1. Thank you very much. This information is very useful for me. I will come to visit your blog again
    soon.

    ReplyDelete
  2. thank you for the comment and you are welcome

    ReplyDelete