Wednesday, September 14, 2011

แนวทางการเตรียมตัวสอบพูด TOEFL

การสอบพูดหรือว่า speaking test ในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแบบ TOEFL เป็นการวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการทดสอบในเรื่องของการฟังและการพูด ว่ากันว่าสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษจนชำนิชำนาญเช่นนักเรียนที่เรียนจบโรงเรียน inter หรือนานาชาติ where ซึ่งมีการเรียนการสอนการใช้ภาษาปะกิตเป็นหลักอยู่แล้ว เรียกว่าเป็นธรรมชาติ หรือธรรมดาหรือคุ้นเคย เรียกว่าหากได้ฟังคำถามแล้วก็สามารถเข้าใจ วิเคระห์ และสรุปความได้แบบทันทีทันใด แบบ Instantly noodle หรือ มาม่าคัพสำเร็จรูปแล้วละก็ Speaking test ก็ไม่มีปัญหาสำหรับคุณแน่นอน แต่แต่หากว่าคุณยังไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบว่า แบบว่ายังต้องใช้กระบวนการคิด หรือใช้เวลาในการคิดคำนวน ประมวลผลสักระยะหนึ่ง ประมาณ 2-3 นาที ก่อนที่จะสามารถสรุปหรือเรียบเรียงคำพูดหรือใจความสำคัญของเรื่องหรือเนื้อหาได้ละก็ คุณมาเกือบถูกทางแล้วครับ เพื่อโอกาสในการผ่าน และโกอินเตอร์ ไม่ว่าจะรับทุนของหลวงหรือใช้ทุนส่วนตัว คงไม่มีใครอยากจะสอบไม่ผ่าน และต้องลงทะเบียนสอบใหม่กันแน่ ในเมื่อเวลาหรือ Dead line ในการส่งคะแนนก็จวนตัวทุกขณะจิต
ผมคงไม่กล้าประกันหรือรับรองว่าถ้าใครอ่านบทความนี้แล้วจะสอบผ่านนะ เอาเป็นว่าเข้าเรื่องดีกว่า คือเรื่องของการรู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งตามหลักการของปราชญ์ชาวจีนอย่างซูนวูนั้นเองแหละครับ
การเตรียมตัวสอบ speaking
1 เราควรทราบว่าแนวคำถามและคำตอบเป็นแบบไหน
ตอบ มี 6 แบบ คือ
Independent Tasks
1 Personal preference เป็นการตอบคำถามตามความชอบหรือสิ่งที่เราโปรดปราน เช่น คนที่มีชื่อเสียงที่เราชอบ สถานที่ กิจกรรม ฯลฯ ก็ไม่น่ายากนะ เป็น warm-up เช่น What do you like to do in the free time ? ตอบ I went to the beach ...for many reason such as love nature ,good air and etc.จะให้เวลาเตรียมตัว 15 วิ และตอบอีก 45 วิ ใครตอบดีมีเหตุผลดีก็รับไปเต็มๆ
2 Choice หรือตัวเลือก
เขาจะให้ทางเลือกมาให้เรา 2 ทาง แล้วให้เราเลือกว่าจะเอาทางไหน พร้อมให้เหตุผลสนับสนุน เช่น Do you like football or tennis ? เราก็ตอบเลือก และให้เหตุผลประกอบ จะให้เวลาเตรียมตัว 15 วิ และตอบอีก 45 วิ ใครตอบดีมีเหตุผลดีก็รับไปเต็มๆ

Integrated Tasks แบบนี้จะเป็นการทดสอบแบบผสมผสานความสามารถของเราหลายอย่าง เช่น การอ่าน passage การฟังเลคเซอร์ การสรุปใจความและการพูดแสดงความคิดเห็น
3 Campus situation
จะมีเนื้อหา Passage ให้อ่านประมาณ 75-100 คำ เกี่ยวกับสถานที่เรียนหรือวิทยาลัยนั้นแหละ
ฟังการสนทนาของนักศึกษาคุยกัน ประมาณ 60-80 วิ เกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านนั้นแหละ
จะถามคำถามให้เราสรุปความคิดเห็นของคู่สนทนา ที่สอดคล้องกับบทอ่าน
เวลาเตรียมตัว 30 วิ และตอบ 60 วิ
4 Academic Course /ทั่วไปหรือเจาะจง
จะมีเนื้อหา Passage ให้อ่านประมาณ 75-100 คำ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการ
การฟังพร้อมยกตัวอย่างประกอบจากเนื้อหาที่อ่านแบบทั่วไปหรือแบบเจาะจง
คำถาม จากเนื้อหาที่อ่านและการฟังเลคเซอร์
เวลาเตรียมตัว 30 วิ และตอบ 60 วิ
5 Campus Situation Topic/Problem Solution
เริ่มจากการฟังเลคเซอร์ประมาณ 180-200 คำ เกี่ยวกับความแตกต่างในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา และหนทางในการแก้ไขปัญหา 2 แนวทาง
คำถามจะมาให้เราอธิบายปัญหาคืออะไร และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร พร้อมยกเหตุผลประกอบ
เวลาเตรียมตัว 20 วิ และตอบ 1 นาที
6 Academic Course Topic: Summary
เป็นการฟังเลคเซอร์ประมาณ 2 นาที อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการหรือแนวคิด
คำถามจะให้เราสรุปใจความสำคัญของเรื่อง พร้อมตัวอย่างประกอบ
เวลาเตรียมตัว 20 วิ และตอบ 1 นาที
คำแนะนำ
ฟังอย่างตั้งใจ และจดบันทึก Note ย่อข้อความหรือใจความสำคัญ
ใช้เวลาเตรียมตัวที่ให้มาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง แบบ quick response
ิำ Be optimist
Practice and Practice
Record your own voice and go over for improve

No comments:

Post a Comment