Tuesday, August 2, 2011

idiomatic phrase in the question

สำนวน การเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหมือนหรือคล้ายกัน แตกต่างกัน ไม่เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น ในภาษาอังกฤษก็มีเจ้าสำบัดสำนวนกันไม่น้อนทีเดียว เรียกได้ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยก็ย่อมได้ ซึ่งแน่นอนว่า หากเราไม่ศึกษา ไม่อ่าน ไม่ฟัง หรือพยายามทำความเข้าใจแล้ว ก็ย่อมยากที่จะเข้าใจ ความหมายของสำนวน เหล่านี้ได้ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ ก็ดึกแล้วเลยไม่อยากจะรบกวนเวลาของคนอ่านมากนัก แต่ผมก็จะขอนำเสนอ 2 สำนวน ในภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของคำถามง่ายๆ 2 ข้อ พอเป็นแนวทางศึกษาต่อไป ดังนี้ครับ
Q: I'm afraid hip hop isn't my cup of _____.

tea
java
coffee
wine
Q: Just a moment... I've got the answer on the ____ of my tongue.

top
tap
tip
back

เฉลยละเอียด
ข้อแรก การเต้นฮิพฮ๊อฟ หรือเต้นแบบส่ายสะโพก ไม่ใช่สิ่งที่ฉันชื่นชอบหรือโปรดปราน ดังนั้นสำนวนว่า my cup of tea แปลตรงตัวว่า ชา 1 แก้ว 55 แต่เป็นสำนวนหมายถึง ของโปรด หรือ ชื่นชอบ นั้นเอง สำหรับข้ออื่นๆ เป็นตัวหลอกนะครับ

ข้อ 2 คอยสักเดี๋ยวนะ ฉันกำลังจะคิดออกแล้วละ มันติดอยู่ตรงปลายลิ้นของฉันนี้แหละ สำนวน on the tip of someone tongue หมายถึง ติดอยู่ที่ปลายลิ้น ยังคิดไม่ออก แต่คลับคล้ายคลับคลา ประมาณนั้น นะครับ
ลองจำและนำไปใช้ดูนะครับ 2 สำนวนนี้ ทวนอีกครั้ง

my cup of tea

on the tip of someone tongue

No comments:

Post a Comment