Sunday, August 22, 2010

Leaning English is similar to a child learn to walk

เรียนภาษาอังกฤษก็คล้ายๆกับเด็กเล็กๆหัดเดินหรือหัดคลานนั้นแหละครับ อันนี้ไม่มีใครบอกหรอกนะแต่เป็นการคิดและเปรียบเทียบเองในแบบฉบับของผมเอง จากความเชื่อที่ว่าไม่มีใครที่เกิดมาแล้วสามารถลุก หรือวิ่งเดินหรือพูดได้ในทันทีหรอกนะ ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและฝึกฝนกันทั้งนั้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนที่ไม่ได้เกิดในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น Native speaking หรือ Mother tongue จริงต้องอาศัยการเรียนรู้และการฝึกฝน บวกกับความพยายามและตั้งใจจริงในการศึกษาและเรียนรู้อย่างจริงจัง จึงจะประสพความสำเร็จได้ในระดับที่พอจะสามารถใช้งานได้ครบทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง พูด อ่านและการเขียน ในระดับสื่อสารที่สามารถ communicate กับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง ใช้งานได้ ไม่เคาะเขิน
Inspiration หาแรงจูงใจในการเรียนของตนเอง เช่นอยากเก่งเหมือนครูสอนภาษาอังกฤษ
Life long learning เรียนรู้ตลอดชีวิต และทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาส
Take a chance แสวงหาโอกาส อย่ารอโอกาสหรือวาสนา
ฺBe patient อดทน ของบางอย่างต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะและพักตัว
Be positive มองโลกในแง่ดี ต้องมีวันที่สำเร็จ

No comments:

Post a Comment