Wednesday, June 23, 2010

จากหนึ่งเป็นสองลองอ่านดู

ทบทวนคำนามนับได้เอกพจน์ ที่มีข้อยกเว้นในภาษาอังกฤษ เวลาต้องการจะเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ มีหลักการง่ายๆ และคร่าวๆ ประมาณนี้ครับ
หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้

1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular apple ( แอปเปิล ) apples stamp ( แสตมป์ ) stamps comb ( หวี ) combs
face (หน้า ) faces computer ( คอมพิวเตอร์ ) computers

2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม es เช่น

glass ( แก้ว ) glasses dish ( จาน ) dishes
bus ( รถประจำทาง ) buses box ( กล่อง ) boxes
church ( โบสถ์ ) churches quiz ( การสอบสั้นๆ ) quizes

3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น


tomato ( มันฝรั่ง ) tomatoes echo ( เสียงก้อง ) echoes
potato ( มันฝรั่ง ) potatoes torpedo ( ตอร์ปิโด ) torpedoes
hero ( วีรบุรุษ ) heroes

ข้อยกเว้น คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

auto (รถยนต์ ) autos casino ( บ่อนการพนัน ) casinos
bamboo ( ไม้ไผ่ ) bamboos piano ( เปียโน ) pianos
studio (ห้องสตูดิโอ ) studios tobacco ( ยาสูบ ) tobaccos
kangaroo ( จิงโจ้ ) kangaroos kilo ( กิโล ) kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

cargo ( สินค้า ) cargos,cargoes buffalo ( ควาย ) buffalos, buffaloes
mango ( มะม่วง) mangos,mangoes motto ( ภาษิตประจำใจ ) mottos,mottoes
mosquito ( ยุง ) mosquitos, mosquitoes zero ( เลขศูนย์ ) zeros, zeroes

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

army ( กองทัพ ) armies lady ( สุภาพสตรี ) ladies
family ( ครอบครัว ) families library ( ห้องสมุด ) libraries
baby ( เด็ก ) babies

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย )
key ( กุญแจ )
day ( วัน ) toys
boys
keys
days monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น )
valley ( หุบเขา ) monkeys
storeys
valleys

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น


calf ( ลูกวัว) calves wolf ( หมาป่า ) wolves
thief ( ขโมย ) thieves life ( ชีวิต ) lives
knife ( มีด ) knives wife ( ภรรยา ) wives
half ( ครึ่ง ) halves

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติ ม s เท่านั้น

belief ( ความเชื่อถือ) beliefs dwarf ( คนแคระ ) dwarfs
brief ( สำนวนคดีความ ) briefs grief ( ความเศร้าโศก ) griefs
chef ( หัวหน้าพ่อครัว ) chefs gulf ( อ่าว ) gulfs
chief ( หัวหน้า) chiefs reef (หินโสโครก ) reefs
cliff ( หน้าผา ) cliffs safe ( ตุ้นิรภัย) safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

scarf ( ผ้าพันคอ ) scarfs,scarves roof ( หลังคา ) roofs,rooves
staff (คณะบุคคล ) staffs,staves wharf (ท่าเรือ ) wharfs ,wharves

ุ6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

goose ( ห่าน ) geese man ( ผู้ชาย ) men
louse ( เหา,หมัด ) lice woman (ผู้หญิง ) women
mouse ( หนู ) mice ox ( วัว ) oxen
foot ( เท้า ) feet child ( เด็ก ) children
tooth ( ฟัน ) teeth

7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน์

Singular &
Plural Singular &
Plural Singular &
Plural Singular &
Plural
aircraft ( เครื่องบิน ) herring ( ปลาเฮอริง ) deer ( กวาง ) species ( ชนิด )
carp ( ปลาคาร์พ ) salmon ( ปลาซาลมอน ) bison ( วัวกระทิง ) corps ( กองร้อย )
fish ( ปลา ) mackerel ( ปลาแมคเคอเรล ) shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก ) series ( ชุด )
sheep ( แกะ ) trout ( ปลาเทร้า ) barracks ( โรงเรือนทหาร )

8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน์

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ ) civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง ) works ( โรงงาน ผลงาน )
ethics (วิชาศีลธรรม) mumps ( คางทูม) news ( ข่าว )
mathematics ( คณิตศาสตร์ ) teens ( คนวัย 13 - 19 ปี ) ashes ( ขี้เถ้า )
mechanics ( กลสาสตร์ ) twenties ( คนวัย 20-29 ) measles ( หัด )
politics ( การเมือง ) thirties ( คนวัย 30 - 39 ) tactics ( กลยุทธ )
sciences ( วิทยาศาสตร์ ) headquarters ( สำนักงานใหญ่) means ( วิธี )
statistics (วิชาสถิติ ) whereabouts ( ที่อยู่ )

เช่น Mathematics is my favorite subject.
Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์ เช่น

arms ( อาวุธ ) pajamas ( ชุดนอน ) thanks ( ความขอบคุณ )
assets (ทรัพย์สิน ) scissors ( กรรไกร ) shorts ( กางเกงขาสั้น )
auspices ( ฤกษ์ ) drawers ( ลิ้นชัก ) wages ( ค่าจ้าง )
biceps ( กล้ามเนื้อแขน ) sheers ( กรรไกรยาว ) intestines ( ลำใส้ใหญ่ )
clothes ( เสื้อผ้า ) suds ( ฟองสบู่ ) goods ( สินค้า )
contents ( สารบัญ ) spectacles ( แว่นตา ) eyeglasses ( แว่นตา )
customs ( ภาษีศุลกากร ) earnings ( รายได้ ) trousers,pants ( กางเกง )
jeans ( กางเกงจีนส์ ) binoculars ( กล้องส่องทางไกล ) sandals ( รองเท้าแตะ )
remains ( ซากที่เหลืออยู่ ) credentials ( หนังสือรับรอง )

เช่น My trousers are too long.
The company's earings have increased for the last five years.

10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน ) cattle ( ปศุสัตว์ ) youth ( คนหนุ่มสาว )
police ( ตำรวจ ) majority ( คนส่วนมาก ) swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)
poultry ( สัตว์ปีก ) minority ( คนส่วนน้อย )
clergy ( พระฝรั่ง ) offspring ( ลูก )

เช่น They are nice people.
The police are looking for the Olympic Park bomber.

No comments:

Post a Comment