Saturday, December 12, 2009

หลักการสังเกตประโยค present tense

น้องๆครับ ไม่ทราบว่าน้องๆ จำได้หรือเปล่าครับว่าหลักการสังเกต และสังกา ว่าประโยคใดต่อไปนี้เป็นประโยค present tense จริงๆ แล้วพี่คิดว่าอาจารย์คงเคยสอนและแนะนำน้องๆ ในห้องเรียนไปแล้วแต่เรามักชอบลืมหรือไม่จำกันมากกว่า เอาละไม่เป็นไรสำหรับเนื้อหาของ Post นี้สั้นๆ เรามาลองดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง
ตัวแรกสุดเลยครับ เอาคำว่า every ครับ คิดว่าทุกคนคงเข้าใจความหมายของคำว่า every เป็นอย่างดีนะครับ เพราะคำว่า every เป็นคำคุณศัพท์ (Adj.) มีความหมายว่า ทุกๆ ,หรือ ทั้งหมด นั้นเอง เรามาลองดูตัวอย่างกันครับ
I like to watch TV. every day.
ฉันชอบดูทีวีทุกวัน แสดงถึงนิสัยของเราที่เป็นจริงที่ชอบดูทีวีเป็นประจำ ดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นนิสัย เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเรา จึงเป็น Present tense นั้นเอง
หรือ My mother comes to visit me every year.
ประโยคนี้ แม่มาเยี่ยมผมทุกปี เป็นความจริงและเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
หรือ He goes to school every day.
We go to school every day.
เขาไปโรงเรียนทุกวัน
Tips ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 คือ he she it คำกริยาจะต้องเติม _s หรือ _es ครับ
ตัวที่สอง Usually หมายถึง ปกติ หรือ ธรรมดา เช่น
I usually get up at 6 o'clock. ปกติแล้วผมตื่นนอนเวลา 6 โมง
He usually gets up at 7 o'clock.ปกติแล้วเขาตื่นนอนเวลา 7 โมง ดูกริยา gets ที่เติม -s ด้วยนะครับ
สุดท้ายโครงสร้างของประโยค present tense ได้แก่
s + V + O
ประธาน + กริยา + กรรม หรือส่วนขยายของประโยค
ุสุดท้ายจริงๆ ลองดูข้อสอบเกี่ยวกับ Present tense สักข้อดูครับ
๋Jane........... to watch TV. on weekend.
a. don't like b. like c. doesn't like d.likes
ข้อนี้ำตอบที่ถูกต้องมีสองข้อครับ หวังว่าคงตอบถูกนะครับ

No comments:

Post a Comment