Sunday, October 25, 2009

คำสรรพนามในภาษาอังกฤษ

คำสรรพนามในภาษาอังกฤษ คือ Pronouns เป็นคำที่ใช้แทนชื่อของคำนาม เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงคำนามนั้นๆ ซ้ำๆ กันนั้นเอง โดยมีการแบ่งออกเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3 เช่นเดียวกับกับคำสรรพนามในภาษาไทย และยังแบ่งออกเป็นสรรพนามเอกพจน์ และพหูพจน์ด้วยเช่นกัน
สำหรับคำสรรพนามในภาษาอังกฤษได้แก่ I You We He She It และ They
โดยสรรพนามเอกพจน์ ได้แก่ I You He She It
สรรพนามพหูพจน์ ได้แก่ We They
สรรพนามบุรุษที่ 1 ได้แก่คำที่แทนตัวผู้พูดคือ I และ We
สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนคนที่เราพูดด้วย คือ You
สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนคนที่เราพูดถึง คือ He she it they
I ฉัน ใช้แทนตัวเรา
You คุณ ใช้แทนคนที่เราพูดด้วย
we เรา ใช้แทนพวกเรา
He แทนเขาผู้ชาย
She แทนหล่อนผู้หญิง
It มันใช้แทนสัตว์ สิ่งของ
They ใช้แทนเขาทั้งหลาย
การใช้กริยาช่วย is am are/do does/have has มีหลักการใช้ดังนี้
I ใช้กับ am ,do ,have เช่น I am a teacher. I do understand. I have finished
ํYou ใช้ are ,do,have เช่น You are a teacher. You do understand. You have finished
We ใช้ are,do,have เช่น we are teachers. we do understand. we have finished
They ใช้ are,do,have เช่น They are teachers. They do understand. They have finished
He/she/it ใช้ is,does,has เช่น He/she/it is a teacher. He/she/it does understand. He/she/it has finished

No comments:

Post a Comment